Facebook Fanpage


Authentic Clinic Career

Authentic Clinic
ออเธนทิคคลินิกเวชกรรม

ตำแหน่ง : พนักงานทรีทเม้นท์ อัตราเงินเดือน 10,000 บาท – 20,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าหัตถการ+ค่าคอมมิชชัน)

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์
- ทำทรีทเม้นท์ฟรี
- วันลาพักร้อน
- ค่าทำงานล่วงเวลา

รายละเอียดของงาน

- เป็นผู้ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ ทำทรีทเม้นท์
- จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของคลินิก
- รับชำระค่าบริการ และจ่ายยาตามแพทย์สั่ง
- ติดตามผลการรักษา และดูแลนัดใช้บริการของลูกค้า
- บันทึก และค้นหาประวัติการรักษาของคนไข้
- บันทึกสต๊อกยา สินค้า และรายงานต่างๆ ในคลินิก

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบงาน รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจความงาม คลินิก สปา หรืองานบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ถ้ามี)

สามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นเอกสารติดต่อสมัครงานได้ที่ แผนที่คลินิกคลิ๊ก!!

- ออเธนทิคคลินิก ฝ่ายบุคคล เวลา 09:00 น. – 17:00 น.
เลขที่ 1038/20-21 ซอยสุขมวิท 42/1 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110